Vanliga frågor

 • Jag har fått ett kravbrev av inkassoföretaget Kontio. Vad ska jag göra?
  Då du har fått ett inkassobrev av oss kan du betala bort skulden med uppgifterna i brevet, senast det datum brevet anger. Du kan också kontakta vår kundtjänst om du vill förhandla om en längre betalningstid eller om en betalningsplan. Kontakta oss senast på inkassokravets förfallodatum.
 • En utestående faktura krävs av mig av inkassoföretaget Kontio. Kommer jag nu att få en betalningsanmärkning?
  Du får en betalningsanmärkning oftast först då tingsrätten ger en dom i ärendet, så det lönar sig att sträva efter att betala skulden eller att komma överens om en betalningsplan innan ärendet går så långt som till rätten. Vi rekommenderar att du kontaktar vår kundtjänst så att vi tillsammans kan reda ut saken.
 • Jag fick ett kravbrev av inkassoföretag Kontio, men jag kan inte betala hela summan på en gång. Vad ska jag göra?
  Kontakta vår kundtjänst så fort som möjligt ifall du vill förhandla om en längre betalningstid. Våra kundrådgivare hjälper dig med att lägga upp en lämplig betalningsplan.
 • Jag har kommit överens om en betalningsplan med Kontio, men jag kan inte fullfölja den. Vad ska jag göra?
  Det är inte exceptionellt att den ekonomiska situationen plötsligt förändras, och att det därför kan vara svårt att fullfölja betalningsplanen. Då lönar det sig att omedelbart kontakta vår kundtjänst så att vi tillsammans kan komma på en lösning. I de flesta fall går det att lösa situationen, bara du kontaktar oss innan betalningsplanen går ut.
 • Varför fick jag ett kravbrev av Kontio, trots att jag redan har betalat fakturan?
  Det är ganska vanligt att människor betalar fakturor efter förfallodagen, men ändå innan de har fått kravbrevet. Ifall inkassoföretaget har hunnit påbörja indrivningen innan fakturan har betalats har företaget rätt att också driva in indrivningskostnaderna. I regel behöver man inte betala indrivningskostnaderna ifall fakturan har betalats minst fyra dagar innan kravbrevets datum. I oklara fall lönar det sig att kontakta vår kundtjänst.
 • Kontio har ringt mig, men jag hann inte svara. Vad gäller saken och vad ska jag göra?
  Kontakta vår kundtjänst så fort som möjligt så att vi tillsammans kan reda ut orsaken till att vi försökt kontakta dig.
 • Jag har inte fått de brev som Kontio har skickat. Hur kan jag reda ut saken?
  Kravbrevet kan ha gått till fel adress eller en föråldrad adress. Om du har flyttat utan att meddela din nya adress till den ursprungliga borgenären eller till Kontio bär du enligt lagen ansvar för det skedda. Vid behov hjälper vår kundtjänst dig med att reda ut saken.
 • Jag har tappat bort brevet jag fått av Kontio. Vad ska jag göra?
  Det lönar sig att omedelbart kontakta vår kundtjänst så att vi tillsammans får ordning på saken.
 • Jag fick ett kravbrev av Kontio, men enligt mig har det skett ett misstag i saken. Hur kan jag reda ut situationen?
  Ibland kan vi komma att indriva fordringar där parterna inte är överens om fordringens korrekthet. I sådana fall rekommenderar vi att du omgående kontaktar vår kundtjänst så att saken kan utredas utan extra dröjsmål. Kontios kundtjänst hjälper dig och ger råd i vad du ska göra och vart du kan leverera en möjlig reklamation.
 • En utestående faktura krävs av mig via Kontio och i kravbrevet nämndes indrivningskostnader. Vad baserar sig dessa kostnader på?
  Alla indrivningskostnader som Kontio driver in av privatpersoner och företag baserar sig på indrivningslagen (Lagen om indrivning av fordringar 22.4.1999/513).
 • Jag fick ett meddelande av tingsrätten om en stämning där stämningsansökaren är Kontio. Vad ska jag göra?
  Det lönar sig att omedelbart kontakta vår kundtjänst. Ifall du kan betala hela skulden innan ärendet går till tingsrätten förorsakar ifrågavarande ärende inte en betalningsanmärkning i dina kredituppgifter.
 • Jag har fått en betalningsanmärkning från en fordran som Kontio har haft hand om. Vad kan jag göra och är det möjligt att få bort betalningsanmärkningen?
  En betalningsanmärkning för privatpersoner beror oftast på en utfordringsdom i tingsrätten och anmärkningen finns enligt lagen kvar i personens kreditupplysningar 2-4 år. I en sådan situation rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst och kommer överens om avbetalning av skulden. Även om betalningsanmärkningen inte genast går bort lönar det sig ändå att ta hand om saken, för genom att betala av fordringen kan man undvika framtida utsökningsåtgärder.
 • Vårt företag har fått en betalningsanmärkning från en fordran som Kontio har haft hand om. Vad kan vi göra och är det möjligt att få bort betalningsanmärkningen?
  En betalningsanmärkning för företag beror oftast på en trattaprotest och anmärkningen finns kvar i kreditregistret i tre år. En motiverad anmärkning avlägsnas inte, men ifall fordringen blir betald går det att bifoga ett meddelande om betalning till anmärkningen. I sådana situationer lönar det sig alltså att betala fordringen så fort som möjligt och ta kontakt med vår kundtjänst så att betalningsanmärkningens effekter blir så små som möjligt.