Usein kysytyt kysymykset

 • Sain Perintätoimisto Kontiolta perintäkirjeen. Miten minun tulee toimia?
  Kun olet saanut meiltä perintäkirjeen, voit maksaa saatavan pois kirjeessä mainituilla tiedoilla vaadittuun päivämäärään mennessä. Voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, jos haluat neuvotella pidemmästä maksuajasta tai maksusuunnitelmasta. Yhteydenotto tulee tehdä perintäkirjeessä annettuun eräpäivään mennessä.
 • Erääntynyt laskuni on siirtynyt Perintätoimisto Kontion perittäväksi. Tuleeko minulle nyt maksuhäiriömerkintä?
  Maksuhäiriömerkintä aiheutuu useimmiten vasta silloin, kun käräjäoikeus antaa asiassa velkomustuomion, joten kannattaa aina pyrkiä maksamaan velka tai sopimaan maksusuunnitelmasta ennen kuin asia etenee niin pitkälle. Suosittelemme ottamaan rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluumme, jotta tilanne voidaan yhdessä selvittää.
 • Sain Perintätoimisto Kontiolta perintäkirjeen, mutten juuri nyt pysty maksamaan koko summaa. Mitä voin tehdä?
  Ota mahdollisimman pian yhteyttä asiakaspalveluumme, mikäli haluat neuvotella pidemmästä maksuajasta. Asiakaspalvelijamme auttavat teitä sopivan maksusuunnitelman laatimisessa.
 • Olen sopinut Perintätoimisto Kontion kanssa maksusuunnitelman, mutta en pysty noudattamaan sitä. Mitä voin tehdä?
  Ei ole lainkaan harvinaista, että henkilön taloudellinen tilanne yllättäen muuttuu ja solmittua maksusuunnitelmaa voi sen vuoksi olla vaikea noudattaa. Tällöin kannattaa aina ottaa viipymättä yhteyttä asiakaspalveluumme, jotta voimme yhdessä löytää ratkaisun asiaan. Useimmissa tapauksissa tilanne on selvitettävissä, kunhan yhteydenotto vain tehdään ennen maksusuunnitelman raukeamista.
 • Miksi sain Perintätoimisto Kontiolta perintäkirjeen, vaikka olen maksanut jo kyseisen laskun?
  On melko yleistä, että henkilö maksaa laskun eräpäivän jälkeen, mutta ennen kuin hän on saanut perintäkirjeen. Mikäli perintätoimisto on ehtinyt aloittaa perintätoimet ennen kuin lasku on maksettu, on se oikeutettu perimään myös perintäkulut. Pääsääntönä voidaan pitää, että jos kyseinen lasku on maksettu vähintään neljä vuorokautta ennen perintäkirjeen päiväystä, ei perintäkuluja tarvitse maksaa. Epäselvissä tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.
 • Minulle on soitettu Perintätoimisto Kontiosta, mutta en ehtinyt vastaamaan. Mitä asia koskee ja miten minun kannattaa toimia?
  Ota mahdollisimman nopeasti yhteyttä asiakaspalveluumme, niin voimme yhdessä selvittää yhteydenoton syyn.
 • En ole saanut Perintätoimisto Kontion lähettämiä kirjeitä. Miten voin selvittää asian?
  Kyseessä saattaa olla tilanne, jossa perintäkirje on mennyt väärään tai vanhentuneeseen osoitteeseen. Jos olet muuttanut ilmoittamatta uutta osoitettasi alkuperäiselle velkojalle tai Perintätoimisto Kontiolle, on tapahtunut lain mukaan sinun vastuullasi. Tarpeen vaatiessa asiakaspalvelumme auttaa teitä asian selvittämisessä.
 • Olen kadottanut Perintätoimisto Kontiolta saamani kirjeen. Mitä voin tehdä?
  Kannattaa ottaa viipymättä yhteyttä asiakaspalveluumme, jotta saamme yhdessä asian hoidettua kuntoon.
 • Sain Perintätoimisto Kontiolta perintäkirjeen, mutta mielestäni asiassa on tapahtunut virhe. Miten voin selvittää tilanteen?
  Joskus perintään voi siirtyä saatava, jonka oikeellisuudesta osapuolet eivät ole yksimielisiä. Tällöin suosittelemme ottamaan pikaisesti yhteyttä asiakaspalveluumme, jotta asia voidaan selvittää ilman turhaa viivytystä. Perintätoimisto Kontion asiakaspalvelu auttaa ja ohjeistaa teitä siinä, miten teidän tulee toimia ja minne voitte toimittaa mahdollisen reklamaationne.
 • Erääntynyt laskuni on siirtynyt Perintätoimisto Kontion perittäväksi ja perintäkirjeeseen oli maininta perintäkuluista. Mihin nämä kulut perustuvat?
  Kaikki Perintätoimisto Kontion yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä veloittamat perintäkulut perustuvat perintälakiin (Laki saatavien perinnästä 22.4.1999/513).
 • Sain käräjäoikeudelta tiedoksiantona haasteen, jossa kantajana / asiamiehenä on Perintätoimisto Kontio. Miten minun tulee toimia?
  Kannattaa ottaa välittömästi yhteyttä asiakaspalveluumme. Jos saat velan maksettua kokonaan ennen asian ratkaisemista käräjäoikeudessa, kyseessä olevan asian osalta ei aiheudu maksuhäiriömerkintää luottotietoihisi.
 • Minulle on aiheutunut maksuhäiriömerkintä saatavasta, jonka perintää Perintätoimisto Kontio on hoitanut. Mitä voin tehdä ja saako merkinnän pois?
  Maksuhäiriömerkintä aiheutuu yksityishenkilölle useimmiten käräjäoikeuden antamasta velkomustuomiosta ja säilyy henkilön luottotiedoissa lain mukaan yleensä 2 – 4 vuotta. Tässä tilanteessa suosittelemme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme ja sopimaan velan maksamisesta. Vaikka maksuhäiriö ei heti poistukaan, kannattaa asia silti hoitaa kuntoon, sillä maksamalla saatavan voi välttyä tulevilta ulosottotoimenpiteiltä.
 • Yrityksellemme on aiheutunut maksuhäiriömerkintä saatavasta, jonka perintää Perintätoimisto Kontio on hoitanut. Mitä voimme tehdä ja saako merkinnän pois?
  Maksuhäiriömerkintä aiheutuu yrityksille useimmiten trattaprotestista ja säilyy luottotietorekisterissä kolme vuotta. Aiheellista merkintää ei poisteta, mutta mikäli saatava tulee maksetuksi, voidaan maksuhäiriömerkinnän rinnalle lisätä tieto maksusuorituksesta. Tässä tilanteessa kannattaa siis maksaa saatava viipymättä ja ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, jotta maksuhäiriömerkinnän negatiiviset vaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi.